Khám phá nội dung
Thái Lan
mà mọi người đang tìm kiếm ngay lúc này
Mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm, 24 giờ qua
Khai thác Google Xu hướng
Xem cách các tổ chức từ thiện, toà soạn, v.v. đang sử dụng Google Xu hướng trên khắp thế giới
Làm quen với Google Xu hướng
Bạn mới sử dụng Google Xu hướng? Hãy xem các tài nguyên này để tìm hiểu các tính năng cũng như cách sử dụng Google Xu hướng.