Khám phá những điều mà người dùng tại
Việt Nam
đang tìm kiếm lúc này
Mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm, 24 giờ qua
Vì sao thịnh hành?
Tìm hiểu sâu hơn
Tìm hiểu chi tiết các vấn đề và sự kiện. Do Nhóm Dữ liệu của Google Xu hướng tuyển chọn.
Khai thác Google Xu hướng
Xem cách các tổ chức từ thiện, toà soạn cùng nhiều bên khác trên khắp thế giới đang sử dụng Google Xu hướng
Làm quen với Google Xu hướng
Bạn mới sử dụng Google Xu hướng? Hãy xem các tài nguyên này để tìm hiểu các tính năng cũng như cách sử dụng Google Xu hướng.